Badania w gastronomii

Badania laboratoryjne w gastronomii i hotelarstwie to bez wątpienia nieodzowny element obiektywnej weryfikacji skuteczności funkcjonującego systemu zarządzania. Zagadnienie to dotyczy również systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP.

Każdy zakład prowadzący obrót żywnością, na mocy obowiązujących przepisów, powinien oczywiście wdrożyć system wewnętrznej obiektywnej oceny swoich działań poprzez badania laboratoryjne wykonywane w akredytowanych laboratoriach. Działania te istotnie wpływają na podniesienie poziomu świadczonych usług oraz na wzrost zaufania i zadowolenia Klientów.

W wyniku współpracy z akredytowanym laboratorium J.S.HAMILTON POLAND Sp. z o.o. oraz EUROCONTROL w Dęblinie, możemy Państwu zaproponować wykonanie następujących badań:

  • wody,
  • mikrobiologiczne surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych
  • czystości powierzchni
  • wartości odżywczej środków spożywczych,
  • inne badania żywności wskazane przez Klienta.