Audity HACCP, ISO22000, ISO9001

Audity i kontrole to podstawowe elementy weryfikacji systemów zarządzania w każdym przedsiębiorstwie. Informacje uzyskiwane podczas auditów i kontroli pozwalają na podejmowanie działań korekcyjnych, korygujących, a także zapobiegawczych. Są one niezbędne do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania oraz zapewnienia właściwego bezpieczeństwa, a w efekcie do osiągania celów biznesowych w postaci zadowolenia Klienta i zysku przedsiębiorstwa.

Audity HACCP, ISO wykonywane przez zewnętrznych auditorów pozwalają przede wszystkim uzyskać w pełni obiektywną i niezależną ocenę stanu rzeczywistego w organizacji. W wyniku tej oceny poznają Państwo stopień wdrożenia postanowień zawartych w dokumentacji systemu zarządzania.

Zespół doświadczonych auditorów systemów zarządzania jakością (HACCP, ISO 9001) wykona na Państwa życzenie audity:

  • wstępne przed wdrożeniem systemu zarządzania jakością,
  • dokumentacji systemowej na zgodność z podaną normą odniesienia,
  • systemu zarządzania jakością GHP/GMP/HACCP, ISO 22000 oraz ISO 9001,
  • wskazanych przez Państwa procesów lub obszarów działalności.

Na życzenie Klientów wykonujemy niezapowiedziane kontrole. Polegają one na dokładnej konfrontacji zasad zawartych w procedurach, instrukcjach i obowiązujących przepisach z rzeczywistym postępowaniem pracowników.

Spostrzeżenia auditowe oraz wyniki kontroli są dokumentowane w postaci zdjęć wraz z opisami. W związku z tym Macie Państwo pewność pełnego obiektywizmu oceny oraz możliwość weryfikacji działań auditora.