Auditor Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP, także Bezpieczeństwem Żywności (ISO 9001:2008, ISO 14001, PN-N 18001, OHSAS 18001, ISO 22000). Certyfikat nr I13/UK/WAW/11/1006 wydany przez Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
Wieloletni nadzór nad produkcją spożywczą, prowadzoną w reżimie systemu HACCP w firmie produkującej żywność dla wojska, policji i jednostek penitencjarnych.
Auditor Wewnętrzny w Compas Group (największy na świecie koncern cateringowy).
Prowadzenie działalności przede wszystkim w zakresie przygotowywania i wdrażania systemu HACCP. Wykonywanie auditów oraz stały nadzór nad wdrożonym systemem. Prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia w obiektach, w których prowadzony jest obrót żywnością.